Influenza Medicines for 100,000 to 200,000 Patients SECURED

Seeing rising cases in the Philippines, CEO Jomerito Soliman announces that Exclusive Importer and Distributor My Med Rx Plus Corporation, a pharmaceutical company under PureGroup of Companies places 1,000,000 tablets of Favipiravir Avigan and 3,000,000 tablets of Umifenovir Arbidol, to secure hospitals and patients who need it. Both influenza medications are Approved under Compassonate permit of the Philippine FDA.

 

Umifenovir Arbidol and Favipiravir Avigan, are 7 year old and 20 year old influeza medicine in Japan, Russia, China, USA.

 

Said medicines are already being prescribed by hospitals in Metro Manila, and Provincial Hospitals under FDA Compassionate Permit. This volume of medications can help at least 100,000 to 200,000 patients.

 

The National Bureau of Investigation and the Philippine FDA has also warned importations without permit and authority.

 

 

Tagalog Version

 

Dahil sa tumataas na kaso ng Covid Influenza, lagnat at iba pang klaseng “flu” sa Pilipinas, si CEO Jomerito Soliman nag anuncio na ang Exclusibo na Importer at Distributor na si My Med Rx Plus Corporation, isa sa mga sanga ng PureGroup of Companies ay naghanda ng 1 milyon na tabletas at 3 milyong tabletas ng Favipiravir Avigan at Umifenovir Arbidol upang matulungang ang mga ospital at ang mga pasyente na nangangailangan.

 

Itong dalawang naturang gamot ay aprubado ng Philippine FDA sa pamamagitan ng Compassionate Permit.

 

Ang Umifenovir Arbidol at Favipiravir Avigan, ay matagal ng gamit sa Bansang Hapon, Amerika, Russia, Tsina at iba pang bansa na malalakas. Ito ay  7 taon at 20 taong gamot at lunas sa mga matataas na uri ng lagnat.

 

Ang mga gamot ba ito ay binebenta na at ipininakakain na ng mga malalaki at maliliit na ospital sa Kalakhang Maynila at mga Probinsya at  may FDA Compassionate Permit.

 

Makakatulong ito sa pagpapagaling ng halos 100,000 hanggang 200,000 na pasyente.

 

Pinaalalahanan din ng NBI at FDA na bawal ito ipasok at ibenta ng walang kaukulang permit.